O technologii

LaPal® technologie je inovativní řešení spalování s rotační pecí, skládající se z navazujících technologických prvků s mnoha dílčími inovacemi i u zdánlivě známých komponent.

Jedná se o vzájemně navazující systém technologických komponentů, z nichž každý obsahuje unikátní konstrukční řešení. Dohromady tvoří jedinečnou technologii spalování.

Termická likvidace – spalování – je doménou zemí s vyšším, středním a vysokým ekonomickým příjmem díky relativně vyšší ceně tohoto druhu nakládání s odpady. Je však velmi efektivní a  s technologií LaPal® ekologické a ekonomicky výnosné.

Země s vysokým podílem spalování mají malý podíl skládkování, tj. spalování ho z velké části nahrazuje. Technologie LaPal® je výhodné řešení pro nebezpečné odpady, zdravotnické odpady, průmyslový odpad, kontaminované odpady z čistíren odpadních vod a jiné.

Příležitosti:

  • průmyslový a nebezpečný odpad: průmyslový odpad tvoří 51% celosvětového odpadu
  • v EU je možné spalováním řešit postupný ústup od skládkování
  • ne každý odpad je vhodný k recyklaci, u některého jsou náklady na recyklaci výrazně vyšší než výrobní náklady
  • s epidemiemi (např. Covid 19) roste poptávka po spalování odpadu (především zdravotnického)
  • vhodné i pro malé země, územní celky, ostrovy
  • příležitosti pro méně vyspělé země se zvyšujícím se ekonomickým růstem – systém budování sběru a využití odpadu
  • výroba tepla jako přidaná hodnota umožňuje úsporu fosilních paliv
  • dlouhodobý kontinuální provoz umožňuje instalaci nabíjecí stanice elektromobilů a její ekonomický provoz
  • v případě likvidace tekutých odpadů lze použít tuto technologii po potřebné úpravě

Na rozdíl od jiných zařízení spaloven je technologie LaPal® schopná samostatného fungování při kladném provozním zisku za plnění všech platných emisních norem.