Likvidace odpadu

LaPal® Technology je patentově chráněná technologie termické likvidace nebezpečného a komunálního odpadu, která nezatěžuje přírodu.

Spalování technologií LaPal

Spalování technologií LaPal®

Nekompromisní a konečné odstranění nebezpečných vlastností odpadů – nepředáváme zátěž budoucím generacím.

Unikátní technické řešení konstrukce spalovny nebezpečného a komunálního odpadu chráněného patentovou ochranou. Jedinečné know-how z hlediska technického jak v oblasti zařízení, tj. spalovny, tak i způsobu procesu spalování. 

Technologie je mnohem efektivnější a ekonomičtější, než běžná řešení současných spaloven, s důrazem na dosažení co nejnižších emisních limitů.

 

Výhody technologie:


 • jedinečná a efektivní
 • rychlá a ekologická
 • enviromentálně příznivá
 • bezpečná
 • ekonomicky výhodný provoz
 • rychlá ekonomická návratnost
 • automatizovaná
 • poměrně imunní vůči cenovým výkyvům vnějších energetických zdrojů
 • vynikající parametry emisních limitů

Řešení je vhodné pro:


 • podniky
 • nemocnice, polikliniky, zdravotnická zařízení
 • nebezpečné provozy
 • průmyslové zóny
 • samosprávy
 • mobilní plovoucí platformy
 • čistírny odpadních vod
 • sanace skládek
 • sanace ekologických zátěží

 

Ekonomické řešení

Ekonomicky efektivní řešení, při výrazně snížených potřebách vnějších energetických zdrojů.

ekonomické výhody

Univerzální řešení

Řešení umožňuje spalování všech druhů pevných odpadů, včetně nebezpečného odpadu.

o technologii

Šetrné řešení

Umožňuje s velkou rezervou plnit všechny povinné limity škodlivých látek, vypouštěné do ovzduší.

ekologické výhody